Onze dienstverlening

Onderhoud

MH Facilitair is een jong bedrijf dat zich richt op het complete onderhoud van objecten in openbare ruimtes en gebouwen in de breedste zin van het woord. Denk hierbij aan het onderhouden van tunnels, bruggen en kunstwerken voor gemeentes en overheidsinstellingen, het complete onderhoud aan gebouwen zoals waterhuishouding, kleine bouwkundige werkzaamheden en werkzaamheden in en rondom het gebouw.

Onderhoudscontract

Door gebruik te maken van een onderhoudscontract heeft u geen omkijken meer naar het dagelijks onderhoud. Onderhoudscontracten kunnen bestaan uit het reinigen van daken, het reinigen van openbare objecten zoals speeltuinen, wegbewijzering en bebordingen langs openbare wegen en het leveren van een “handy man” voor kleine werkzaamheden in en rondom gebouwen.

Reinigings- en conserveringswerkzaamheden

MH Facilitair reinigt diverse objecten voor VVE ’S, gemeenten en instellingen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan gevelreiniging, verwijderen van graffiti en stoomreinigingen van verhardingen zoals pleinen, tunnels etc. Wanneer deze objecten gereinigd zijn adviseren wij deze te conserveren zodat de objecten beter beschermd zijn tegen atmosferische vervuilingen en vandalisme. Wij conserveren de objecten met specialistische impregneermiddelen en coatings.

Reiniging winkelplein

Voor de gemeente Leiderdorp heeft MH Facilitair een winkelplein gereinigd…

Conserveren RVS stationstunnel

In Alphen aan den Rijn hebben wij het RVS van de stationstunnel mogen reinigen.

Reiniging Dakterras

Voor een opdrachtgever uit Alphen aan den Rijn hebben wij het volledige houten terras gereinigd.

Bouwkundige werkzaamheden

In en rondom gebouwen zijn vele werkzaamheden noodzakelijk om achterstallig onderhoud en hierdoor hogere kosten zo laag mogelijk te houden. MH Facilitair verzorgt vele bouwkundige werkzaamheden voor VVE’S, gemeenten en instellingen. Waterhuishouding, kleine bouwkundige werkzaamheden, bestratingen, sanitaire werkzaamheden, lekkages etc. kan MH Facilitair voor u uitvoeren.

schoonmaken van een VVE gebouw

Beheer openbare ruimtes

MH Facilitair heeft veel contact met opdrachtgevers om objecten in openbare ruimtes in kaart te brengen en deze op een juiste manier te onderhouden. MH Facilitair stelt een onderhoudsrapport samen en zal deze in overleg met de opdrachtgever uitvoeren.  Wanneer er tijdens de onderhoudswerkzaamheden gebreken naar voren komen zijn deze snel op te lossen en hierdoor werkt dit ook kostenbesparend. Voorbeelden van beheren van openbare ruimte zijn: Het reinigen van wegbewijzering en verkeersborden voor gemeentes i.v.m. de veiligheid van weggebruikers,  het onderhouden van tunnels en openbare kunstwerken, het reinigen van lichtmasten tegen algen aangroei.

Conserveren RVS stationstunnel

In Alphen aan den Rijn hebben wij het RVS van de stationstunnel mogen reinigen.

Verkeersborden reinigen

Voor de gemeente leiderdorp hebben wij diverse verkeersborden gereinigd…